VICTORY STUDIO / VS PRODUKCE

LOGO VICTORY

VICTORY STUDIO BYLO ZALOŽENO V ROCE 1992 V HRADCI KRÁLOVÉ. VICTORY STUDIO FUNGUJE JAKO VOLNÉ SDRUŽENÍ PROFESIONÁLŮ, TVŮRCŮ A KREATIVCŮ, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI VYTVOŘIT PRACOVNÍ TÝM, PODLE POTŘEB A TYPU ZAKÁZKY. PRO KOMPLEXNÍ SLUŽBY A PRODUKČNÍ DOHLED JE K DISPOZICI VS PRODUKCE. VICTORY STUDIO A VS PRODUKCE MOHOU NABÍDNOUT ZKUŠENOSTI Z OBLASTÍ REALIZACÍ FILMŮ, FIREMNÍCH PREZENTACÍ, KOMPLETNÍCH PR KAMPANÍ, 2D A 3D ANIMACÍ, PROGRAMOVÁNÍ HER A APLIKACÍ, VÝROBY HUDBY, ZVUKOVÝCH EFEKTŮ, CIZOJAZYČNÝCH DABINGŮ A TO VŠE VČETNĚ IDEOVÉHO A KONCEPČNÍHO NÁVRHU.


VICTORY STUDIO WAS FOUNDED IN 1992 IN HRADEC KRÁLOVÉ. VICTORY STUDIO WORKS AS AN INFORMAL ASSOCIATION OF PROFESSIONALS, CREATORS AND ORIGINATORS WHO ARE ABLE TO BUILD A WORKING TEAM ACCORDING TO THE REQUIREMENTS AND THE TYPE OF THE ORDER. VS PRODUCTION IS AVAILABLE FOR ALL-EMBRACING SERVICES AND PRODUCTION SUPERVISION. VICTORY STUDIO AND VS PRODUCTION CAN OFFER THEIR EXPERIENCE IN THE AREAS OF FILM MAKING, COMPANY PRESENTATIONS, COMPLETE PR CAMPAIGNS, 2D AND 3D ANIMATION, GAME PROGRAMMING AND APPLICATIONS, MUSIC PRODUCTION, SOUND EFFECTS AND FOREIGN LANGUAGE DUBBING. ALL THIS AS WELL AS INCLUDING THE IDEA AND CONCEPTION.

VICTORY BASIC TEAM

 


PETR
SOUND DESIGN, MUSIC, VIDEO EDITING, PRODUCTION AND CREATIVE IDEAS

DODO
CAMERA AND VIDEO EDITING

LUKÁŠ
GFX, VIDEO EDITING, ANIMATION AND CREATIVE DESIGN